PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Sumowanie

Częstym działaniem w arkuszu jest sumowanie kolumny (lub wiersza) liczb.
Zamiast formuły zawierającej dodawanie wielu kolejnych adresów, wygodniej jest użyć formuły zawierającej funkcję SUMA.
Funkcja SUMA pozwala na podanie (zaznaczenie) zakresu komórek przeznaczonych do sumowania. (Zakresy i funkcje zostały omówione w osobnych rozdziałach w dalszej części kursu).

Wstawianie sumy za pomocą przycisku Suma

 

Do wstawiania sumy służy przycisk wyglądający jak litera Sigma:
Calc: przycisk nazywa się Suma i znajduje się na pasku formuły.
Excel 2003: przycisk nazywa się Autosumowanie i znajduje się na pasku formuły (w poprzednich wersjach na pasku Standardowy).
Excel 2007: przycisk nazywa się Autosumowanie i znajduje się na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja.

Po kliknięciu przycisku sumowania program wstawia do komórki nazwę funkcji poprzedzoną znakiem = oraz nawiasy.
Domyślne komórki przeznaczone do sumowania otoczone są ramką. Zaproponowany zakres można zmienić poprzez przeciągnięcie myszką.

 

quiz_html_arkusze_2_jaka_formula_moze_wystapic_d10


Sumowanie