PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie komórek

Formatowanie komórek to określanie sposobu wyświetlania ich zawartości poprzez ustawienie m.in.:

  • kroju i wielkości czcionki,
  • sposobu wyrównywania w pionie i poziomie (np. środkowanie),
  • koloru czcionki i tła komórki,
  • krawędzi.
Przykłady formatowania komórek

 

W arkuszach nie występuje pojęcie akapit, stąd możliwe jest formatowanie komórek, a w jego ramach czcionka i wyrównywanie.

W arkuszach da się również formatować liczby (patrz podrozdział Formatowanie liczb).

Zazwyczaj formatuje się całe komórki (zaznaczone krawędzie komórki). Możliwe jest także formatowanie poszczególnych znaków w komórce.
Gdy kursor umieszczony jest wewnątrz komórki, niektóre polecenia nie są dostępne.
Oprócz formatowania komórek dostępne jest również formatowanie całych kolumn i wierszy (np. ustawienie wysokości, szerokości, ukrycie).

Polecenia formatowania znajdują się pod przyciskami na pasku Formatowanie oraz w odpowiednich menu.


Formatowanie komórek