PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Komórki wielowierszowe

Wygodnym sposobem na zmieszczenie dłuższego tekstu w komórce jest utworzenie komórek wielowierszowych. Aby system sam "przerzucał" kolejne wyrazy do nowej linii w ramach tej samej komórki, należy te komórki odpowiednio sformatować.
Właściwość ta nazywa się:
Calc: podział wiersza,
Excel: zawijanie.

Przykład rozmieszczenia dużej liczby słów w komórce komórka wielowierszowa

 


Komórki wielowierszowe