PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Scalanie komórek

Scalanie komórek to tworzenie jednej komórki z kilku innych.
Często scala się komórki w nagłówkach zestawień.

Przykłady komórek scalonychNajpierw należy zaznaczyć komórki, które mają się połączyć.

Do scalania można zastosować przycisk lub polecenie z menu:
Calc: pasek Formatowanie >> przycisk Scal komórki lub menu Format >> Scal komórki,
Excel 2003: pasek Formatowanie >> przycisk Scal i wyśrodkuj lub menu Format >> Komórki >> zakładka Wyrównanie >> pole wyboru Scalaj,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Wyrównanie >> przycisk Scal i wyśrodkuj.

Analogicznym poleceniem poleceniem z jednej scalonej komórki "odzyskuje" się jej składowe (za wyjątkiem programu Excel 2003, gdzie trzeba zrobić to przez menu Format, a nie przez przycisk).
Scalone komórki czasem utrudniają zaznaczanie i wykonanie niektórych operacji (np. w programie Calc usuwanie i wstawianie kolumn czy wierszy).Otwórz plik z danymi do rozdziału 4.
W arkuszu Scalanie komórek przećwicz wykonywanie tej czynności.quiz_html_arkusze_4_kolejne_komorki_w_wierszu_4


Scalanie komórek