PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Formatowanie liczb

Arkusze umożliwiają formatowanie liczb. Można ustawiać m.in.:

  • dodanie symbolu waluty do liczby,
  • wyświetlenie liczby jako procentu,
  • ustawienie wyświetlania określonej liczby miejsc po przecinku.
Przykłady formatowania liczb

 


Formatowanie liczb