PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie liczb

Arkusze umożliwiają formatowanie liczb. Można ustawiać m.in.:

  • dodanie symbolu waluty do liczby,
  • wyświetlenie liczby jako procentu,
  • ustawienie wyświetlania określonej liczby miejsc po przecinku.
Przykłady formatowania liczb

 


Formatowanie liczb