PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Przykład Średnia klasy

Przykładowy arkusz Średnia klasy służy do podsumowania ocen uzyskanych przez uczniów z wybranych przedmiotów.

(Liczbę przedmiotów ograniczono dla zachowania przejrzystości przykładu).

Arkusz oblicza:

 • średnią ocenę dla ucznia,
 • liczbę poszczególnych ocen dla ucznia,
 • średnią przedmiotu dla całej klasy,
 • liczbę poszczególnych ocen dla przedmiotu,
 • liczbę poszczególnych ocen z wszystkich przedmiotów i udziały procentowe,
 • średnią klasy, najwyższą i najniższą średnią w klasie.
Arkusz do obliczania średniej klasy.
Można powiększyć, klikając na ikonce z lupąPoniżej wymieniono kilka zagadnień, na które warto zwrócić uwagę, przeglądając zaprojektowany arkusz.

 1. Niektóre komórki zawierają formułę. W komórce wyświetlany jest wynik, a formuła na pasku formuły. Formuła rozpoczyna się od znaku = (równa się). Formuła wyświetla się również w komórce po jej dwukrotnym kliknięciu (w tzw. trybie edycji komórki).

 2. Niektóre formuły zawierają funkcję. Funkcje napisane są dużymi literami. Funkcje często mają argumenty w postaci zakresów dwóch adresów połączonych dwukropkiem, w których formułach zastosowano funkcje (np. MAX, ŚREDNIA).

 3. Funkcje korzystają z komórek i zakresów komórek.

 4. W formułach adres może wystąpić jako adres względny np. A1 lub bezwzględny (np.$A$1) (patrz rozdział o adresowaniu).

 5. Komórki mogą być różnie sformatowane (różne czcionki, cień, wyrównanie, liczby w postaci dziesiętnej i procentowej, liczba miejsc po przecinku).

 6. Komórki mogą automatycznie zmieniać swoje sformatowanie (np. kolor czcionki) w zależności od zawartości w przykładzie oceny 1 i 6 wyświetlane są w różnych kolorach dla poszczególnych uczniów (nazywa się to formatowanie warunkowe).

 7. Niektóre komórki są scalone z kilku komórek powstaje jedna.

 8. Niektóre komórki są chronione (nie można zmienić ich zawartości).

Arkusz Średnia klasy znajduje się w pliku do rozdziału 1.
Na następnej stronie zamieszczono quiz związany z arkuszem Średnia klasy.


Przykład Średnia klasy