PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zapisywanie

Dobrym nawykiem jest częste zapisywanie skoroszytu.

Przy pierwszym zapisywaniu danego skoroszytu pojawi się okno dialogowe Zapisywanie jako / Zapisz jako, w którym należy podać miejsce zapisania (np. folder Moje dokumenty czy Pulpit), nazwę tworzonego dokumentu i format zapisu.


Okno dialogowe do zapisywania dokumentówDomyślnie jako typ pliku proponowany jest format zapisu obsługiwany przez dany program.

  • Arkusz Calc proponuje Arkusz kalkulacyjny OpenDocument .ods.
  • Arkusz Excel 2003 proponuje Skoroszyt programu MS Excel 97-2003 (*.xls).
  • Arkusz Excel 2007 proponuje Skoroszyt programu MS Excel 2007 (*.xlsx).


Pliki utworzone w wymienionych programach mają następujące ikony:

Ikony skoroszytów


Arkusz Calk 2.2 otwiera bez problemu pliki arkusza Excel 97-2003 (.xls). Należy się jednak liczyć z możliwością utraty niektórych formatów lub zaawansowanych opcji. Do otwierania plików z jeszcze wcześniejszych wersji programu Excel ma wbudowane filtry importu. Nie otwiera plików arkusza Excel 2007.

Arkusz Excel nie otwiera plików arkusza Calc.

Polecenie zapisywania dostępne jest:

  • Calc, Excel 2003: jako przycisk Zapisz na pasku Standardowy bądź poprzez menu Plik >> Zapisz,
  • Excel 2007: na pasku szybkiego dostępu bądź pod przyciskiem pakietu Office.


Podczas pracy należy często zapisywać skoroszyt. Po kolejnym wybraniu polecenia Zapisz nie pojawi się już okno Zapisz jako.


Zapisywanie