PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Podgląd wydruku

Wprowadzając dane, użytkownik nie widzi, jak rozmieszczą się one na kartce po wydrukowaniu. Informację taką może uzyskać, wywołując podgląd wydruku. Na podglądzie wydruku widać brzegi kartki, liczbę stron i rozmieszczenie danych na stronach.


Podgląd wydruku arkuszaW widoku podglądu wydruku u góry ekranu dostępne są dalsze przyciski.
Po zamknięciu podglądu wydruku (nawet bez wydrukowania) w arkuszu pojawiają się dodatkowe linie zaznaczające podział arkusza na strony.

Aby przejść do podglądu wydruku, należy kliknąć:
Calc, Excel 2003: przycisk Podgląd wydruku na pasku narzędzi Standardowy lub wybrać menu Plik >> Podgląd wydruku,
Excel 2007: przycisk pakietu Office >> Drukuj >> Podgląd wydruku.
Można dostosować pasek narzędzi Szybki dostęp i umieścić tam przycisk Podgląd wydruku.Proszę otworzyć arkusz z przykładowymi, fikcyjnymi danymi i wyświetlić jego podgląd wydruku.
Po zamknięciu podglądu wydruku, proszę odszukać w arkuszu zaznaczone linie podziału arkusza na strony.


Podgląd wydruku