PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Formatowanie czcionki

Formatowanie czcionki (kroju pisma) obejmuje m.in.:

  • krój (rodzaj czcionki) np. Arial, Times New Roman,
  • wielkość (rozmiar) znaków mierzoną w punktach drukarskich,
  • pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, kolor znaków.
Przykłady sformatowania czcionki

 


Formatowanie czcionki