PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie czcionki

Formatowanie czcionki (kroju pisma) obejmuje m.in.:

  • krój (rodzaj czcionki) np. Arial, Times New Roman,
  • wielkość (rozmiar) znaków mierzoną w punktach drukarskich,
  • pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, kolor znaków.
Przykłady sformatowania czcionki

 


Formatowanie czcionki