PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zaznaczanie komórek, zakres

Wiele czynności można wykonywać na wielu komórkach jednocześnie (np. pogrubienie, przeniesienie w inne miejsce, usunięcie zawartości).
Przed wywołaniem odpowiedniego polecenia należy komórki te zaznaczyć.

Zaznaczone dwa obszary w arkuszu
(w programie Excel jedna komórka w zaznaczeniu ma odwrotne kolory)


Aby zaznaczyć prostokątny obszar, należy kliknąć komórkę stanowiącą lewy górny róg obszaru i przeciągnąć myszką do komórki stanowiącej prawy dolny róg.
(Można zacząć odwrotnie od prawego dolnego rogu i przeciągać w lewo w górę).
Zaznaczone komórki zmieniają kolor (w programie Excel wszystkie oprócz pierwszej narożnej).

Prostokątny obszar komórek nazywany jest zakresem.

Zakres komórek może również pojawić się w formułach.
Zakres zapisywany jest w postaci dwóch adresów rozdzielonych znakiem : dwukropka np. B3:D7.

Możliwe jest zaznaczenie kilku nieprzylegających zakresów należy wówczas do zaznaczania kolejnego obszaru nacisnąć klawisz Ctrl.

Można zaznaczać całą kolumnę (poprzez kliknięcie na jej literowym nagłówku) oraz kilka kolumn.
Można zaznaczać cały wiersz (poprzez kliknięcie na numerze wiersza) bądź kilka wierszy.
Cały arkusz zaznacza się, klikając na szarym prostokącie powyżej numeru pierwszego wiersza, z lewej strony nazwy kolumny A (lub skrótem klawiaturowym Ctrl + A).

Quiz
quiz_html_arkusze_3_zaznaczony_obszar_zostanie_wyczyszczony


Zaznaczanie komórek, zakres