PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Co to są operacje na danych?

Często dane w arkuszu mają postać tabeli.

W tabelach (zwanych też listami) można wykonywać szereg operacji ułatwiających reorganizację i analizę zawartości. Do operacji na danych należą:

  • sortowanie zmiana kolejności występowania wierszy tabeli, poukładanie według określonego kryterium (np. nazwiska, daty urodzenia, wyniku sportowego),
  • filtrowanie wyświetlenie danych spełniających warunek, a chwilowe "ukrycie" pozostałych danych np. pokazanie osób z jednej miejscowości, dat z określonego miesiąca,
  • sprawdzanie poprawności wpisywanych danych (np. ustalenie, że w danym zakresie można wprowadzać tylko liczby dodatnie),
  • sumy częściowe (podsumowanie danych w grupach wartości),
  • tabela przestawna (pilot danych) (słynna ang. Pivot table) trójwymiarowe podsumowanie danych.

Arkusze kalkulacyjne dają użytkownikowi wygodne narzędzia do reorganizacji danych.
W niniejszym rozdziale zostaną omówione mechanizmy sortowania i filtrowania.

Przykład zamieszczony poniżej pokazuje zastosowanie filtrowania i sortowania.

Tabela z wynikami wybrane tylko dziewczynki, posortowanie według wyników biegu na 100mDane wpisane do arkusza powinny mieć określony układ:

  • w pierwszym wierszu tabeli są nagłówki kolumn (zazwyczaj wyróżnione jakimś sformatowaniem np. pogrubione lub z tłem),
  • w kolejnych wierszach tabeli są dane, nie ma wolnych wierszy pomiędzy danymi,
  • dane w kolumnach są jednego rodzaju np. w kolumnie B tylko nazwiska, w kolumnie C imiona,
  • zazwyczaj kolumny nie są podsumowane.

Co to są operacje na danych?