PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 6.5 Koszty energii na tydzieńOtwórz plik z danymi do rozdziału.

W arkuszu Koszt energii tydzień obliczane są koszty zużycia energii przez domowe urządzenia elektryczne.
Uczniowie zebrali informacje o mocy urządzeń i oszacowali tygodniowy czas pracy.
Arkusz pokazuje koszt energii danego urządzenia i udział procentowy w ogólnych kosztach.
Wpisz formuły, stosuj odpowiedni tryb adresowania.

Przykład pochodzi ze strony http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/1831/idc/2/, pobrano dnia 18.08.2007, dokonano nieznacznej modyfikacji.
Autor: Renata i Jacek Matusiewicz, Publiczne Gimnazjum w Prusach.

Arkusz pokazujący koszty energii


W komórkach z żółtym cieniem znajdują się formuły. Formuły wpisano tylko w jednym wierszu (wierszu 6. dla czajnika) i przeciągnięto.

Obliczenia:

  • Zużyta energia (kolumna D) to iloczyn mocy (C) i czasu pracy (D).
  • Koszt tygodniowy (kolumna E) to zużyta energia (D) przemnożona przez cenę 1 KWh (komórka B2).
  • Udział procentowy to koszt tygodniowy (E) podzielony przez całą zużytą energię (komórka D16).
  • W przeliczeniach na dzień, miesiąc i rok w formułach umieszczono liczby.
Formuły zastosowane w arkuszu Koszty energii


Quiz
quiz_html_arkusze_6_co_sie_stanie_po_zmianie_na_4_50

quiz_html_arkusze_6_co_sie_stanie_po_przeniesieniu


Zadanie 6.5 Koszty energii na tydzień