PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wstawianie funkcji

Wstawianie funkcji do arkusza ułatwia kreator.

Okno kreatora zawiera wiele pól:

  • pola wyboru funkcji (można wybierać spośród wszystkich nazw lub ustawić kategorię),
  • pola do wprowadzenia argumentów wybranej funkcji i krótkim opisem.
Wstawianie funkcji obliczającej średnią ocenę ucznia


Argumenty funkcji można podawać poprzez kliknięcie na komórce, zaznaczenie zakresu lub wpisując.
Okno kreatora można przemieszczać, a w trakcie wprowadzania argumentów nawet całkiem "zwinąć", by lepiej widzieć komórki arkusza.

Aby uruchomić kreator, należy:

  • kliknąć przycisk Kreator funkcji na pasku formuły lub
  • wybrać menu Wstaw >> Funkcja.


Są dość duże różnice pomiędzy działaniem kreatora w programie Calc i Excel.
W programie Calc kreator składa się z dwóch okien, trzeba nacisnąć przycisk Dalej, aby przejść do podawania argumentów. Podczas wstawiania funkcji nie da się zmieniać trybu adresowania komórek za pomocą kombinacji klawiszy Shift + F4.


Formułę zawierającą funkcję można poprawiać, zmieniając bezpośrednio jej składnię w komórce lub na pasku formuły.
Można też co jest wygodniejsze wywołać ponownie kreator funkcji w danej komórce.
Quiz

quiz_html_arkusze_7_czy_kreator_funkcji_pokazuje_wynik


Wstawianie funkcji