PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Błędy w formule

Jeżeli program nie może wyliczyć wyniku formuły w komórce, wyświetlany jest komunikat o błędzie (lub pokazywana nieprawidłowa wartość).

Przykłady wyświetlania błędów zamiast wyników obliczeńPrzykłady komunikatów o błędzie:
Calc:
Błąd :503
#NAZWA np. gdy użyto niewłaściwej nazwy funkcji np. SREDNIA zamiast ŚREDNIA.

Excel:
#ARG np. gdy działanie jest wykonywane na niewłaściwych argumentach np. mnożenie tekstu (Excel wyświetliłby błąd w komórce C4 w przykładzie, zamiast 0).
#NAZWA np. gdy użyto niewłaściwej nazwy funkcji np. SREDNIA zamiast ŚREDNIA.

Gdy wynik formuły nie mieści się w komórce, wyświetla się ciąg znaków ### (hash).

Poniżej zamieszczono fragment wykazu z pomocy programu Calc.

Fragment z pomocy programu zawierający kody błędówQuiz

quiz_html_arkusze_6_dlaczego_w_komorce_d4_0
quiz_html_arkusze_6_blad_w_formule_C4


Błędy w formule