PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


MAX, MIN, ŚREDNIA

Do analizowania wyników bardzo przydają się funkcje statystyczne. Najprostsze z nich to funkcje:

  • MAX zwraca największą wartość spośród podanych argumentów.
  • MIN zwraca najmniejszą wartość spośród podanych argumentów.
  • ŚREDNIA zwraca średnią arytmetyczną podanych argumentów.
Funkcje MAX, MIN, ŚREDNIA w arkuszu


W powyższym przykładzie funkcje wpisano do komórek w kolumnie C. Funkcje te mają tylko jeden argument zakres C7:C16. Po wpisaniu przeciągnięto zawartość komórek w prawo.

Argumentami funkcji MAX, MIN, ŚREDNIA mogą być pojedyncze komórki i zakresy. Możliwe jest obliczanie wartości z komórek i zakresów rozrzuconych po arkuszu powyższe funkcje dopuszczają 30 argumentów.

Funkcje MAX, MIN, ŚREDNIA należą do kategorii funkcji statystycznych.


Quiz

quiz_html_arkusze_7_w_powyzszym_przykladzie_srednia


MAX, MIN, ŚREDNIA