PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


LICZ.JEŻELI – Wstawianie

Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza, ile razy w podanym zakresie komórek wystąpi wartość określona jako kryterium.

Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza wystąpienia odpowiedzi w ankiecie


W powyższym przykładzie najpierw funkcja ta podaje liczbę odpowiedzi "tak" w zaznaczonym zakresie, a w kolejnych zastosowaniach zlicza komórki o zawartości mniejszej niż 18 lub równej lub większej niż 18 w rubryce Wiek.

Dzięki kreatorowi wstawianie funkcji LICZ.JEŻELI jest proste.

Argumenty funkcji w oknie kreatora

 

Proces wstawiania funkcji pokazano w poniższym filmie. 


LICZ.JEŻELI – Wstawianie