PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


LICZ.JEŻELI – Cz.2


Pełniejszy sposób podsumowania ankiety pokazuje poniższy rysunek.
Podsumowanie zawiera więcej informacji. Formuły dają się przeciągać.

Podsumowanie ankiety zmieniony układFormuły zastosowane w podsumowaniu ankietyW formułach występuje adresowanie względne i bezwzględne, da się przeciągać formułę z pierwszej komórki do poniższej.

Do obliczania udziału procentowego wystarczy formuła z dzieleniem.

W arkuszu Calc jest więcej możliwości podawania kryterium niż w arkuszu Excel 2003.Układ "trójwymiarowy" przydatny przy podsumowywaniu ankiet np.taki w którym widać, ile osób w każdej grupie wiekowej opowiada się za mundurkami daje mechanizm zwany tabelą przestawną.

 


LICZ.JEŻELI – Cz.2