PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


LICZ.JEŻELI – Cz.2


Pełniejszy sposób podsumowania ankiety pokazuje poniższy rysunek.
Podsumowanie zawiera więcej informacji. Formuły dają się przeciągać.

Podsumowanie ankiety zmieniony układFormuły zastosowane w podsumowaniu ankietyW formułach występuje adresowanie względne i bezwzględne, da się przeciągać formułę z pierwszej komórki do poniższej.

Do obliczania udziału procentowego wystarczy formuła z dzieleniem.

W arkuszu Calc jest więcej możliwości podawania kryterium niż w arkuszu Excel 2003.Układ "trójwymiarowy" przydatny przy podsumowywaniu ankiet np.taki w którym widać, ile osób w każdej grupie wiekowej opowiada się za mundurkami daje mechanizm zwany tabelą przestawną.

 


LICZ.JEŻELI – Cz.2