PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


LICZ.JEŻELI – Zliczanie ocen

Poniższy przykład pokazuje wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI do zliczenia liczby ocen z przedmiotu.

Arkusz obliczający, jakie oceny uzyskali uczniowiePoniżej przedstawiono zastosowane formuły.

Formuły w arkuszu zliczającym liczbę ocenquiz_html_arkusze_7_czy_w_przedstawionym_licz_jezeli


LICZ.JEŻELI – Zliczanie ocen