PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


LICZ.JEŻELI – Zliczanie ocen

Poniższy przykład pokazuje wykorzystanie funkcji LICZ.JEŻELI do zliczenia liczby ocen z przedmiotu.

Arkusz obliczający, jakie oceny uzyskali uczniowiePoniżej przedstawiono zastosowane formuły.

Formuły w arkuszu zliczającym liczbę ocenquiz_html_arkusze_7_czy_w_przedstawionym_licz_jezeli


LICZ.JEŻELI – Zliczanie ocen