PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Filtrowanie – (Nie)standardowe

W filtrowaniu przydatne są również możliwości:

  • rozszerzania wyboru alternatywa kryteriów (operator LUB) np. z Krakowa lub z Nowego Sącza,
  • podania przedziału (np. większe od 100, zaczynający się na W).

Filtr ten nazwano Standardowym (Calc) bądź Niestandardowym (Excel).

Poniższy rysunek pokazuje ustawienie filtrowania zawodników z klasy Ia lub Ib.

Ustawienie filtru standardowego, by pokazywał zawodników z dwóch klas


Poniższy zrzut pokazuje ustawienie filtrowania zawodników, którzy w skoku w dal uzyskali wynik lepszy niż 2m.

Zakres jako warunek filtrowania w filtrze Standardowy


Ustawienia te wywołuje się:
Calc: menu Dane >> Filtr >> Filtr Standardowy lub poprzez polecenie Standardowy na liście rozwijanej Autofiltru,
Excel 2003: poprzez polecenie Niestandardowe w liście rozwijanej Autofiltru,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Edycja >> przycisk Sortuj i Filtruj >> polecenie Sortowanie niestandardowe lub poprzez menu Dane >> polecenie Filtruj >> na liście rozwijanej Autofiltru >> Filtry tekstu >> Filtr niestandardowy.

Uwaga! Filtr niestandardowy w programie Excel nie umożliwia projektowania warunku LUB na danych z różnych kolumn.

quiz_html_arkusze_9_ile_kryteriow_mozna_podac_filtr


Filtrowanie – (Nie)standardowe