PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Dane do wykresu

Przed przystąpieniem do tworzenia wykresu należy wpisać do arkusza dane.
Zwykle dane stanowią prostokątny obszar, w którym zarówno wiersze jak i kolumny liczb posiadają tekstowe nagłówki.

Dane do wykresu - kolumny i wiersze posiadają tekstowe nagłówki.
Przed wywołaniem kreatora należy zaznaczyć obszar B4:G7 (tytuł nie przechodzi z arkusza)


Gdy kolumn (i wierszy) z danymi jest kilka, użytkownik wskazuje, czy dane mają być czytane kolumnami, czy wierszami, czyli gdzie znajdują się serie danych. W przykładzie przy czytaniu danych kolumnami na osi X znajdą się lata, a dla każdego roku powstanie 5 słupków, przy czytaniu danych wierszami na osi X znajdą się typy szkół, a dla każdego typu 3 słupki z latami.

Gdy w pierwszej kolumnie lub w pierwszym wierszu znajdują się liczby (np. rok), kreator domyślnie traktuje je jako dane do wyświetlenia na wykresie w przypadku, gdy liczby te mają stanowić opis osi, należy zmienić ustawienie.

Dane do wykresu - pierwsza kolumna zawiera liczby.
Na wykresie pokażą się dwie serie trzeba zmienić ustawienie, żeby pierwsza kolumna zawierała opisy osi (lub w programie Excel wybrać wykres punktowy)


Nie zawsze wszystkie dane zawarte w obszarze mają znaleźć się na wykresie (np. należy zrobić wykres z pierwszej i dwóch ostatnich kolumn). W takim przypadku należy albo

  • zaznaczyć obszar nieciągły (przytrzymując klawisz Ctrl),

albo

  • zaznaczyć cały obszar i w kreatorze usunąć niepotrzebne serie danych (działa w programie Excel).
Zaznaczone zakresy nieciągłe tylko niektóre dane znajdą się na wykresie


quiz_html_arkusze_8_jak_zaznacza_sie_obszary_nieciagle


Dane do wykresu