PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Typy wykresów

Do dyspozycji jest wiele typów i podtypów wykresów.
Najpopularniejsze to kolumnowe, słupkowe, liniowe i kołowe.

Poniżej zamieszczono przykłady wykresów różnego typu.
Uwaga! Wykresy pochodzą z programu Calc. W programie Excel mogą się nieznacznie różnić wyglądem.

Wykres kolumnowy:

 

 • Zawiera wszystkie dane.
 • Typ kolumnowy grupowany.
 • Legenda na dole.
 • Oś Y ma tytuł i zmienioną skalę.
 • Nad serią danych Szkoły podstawowe wyświetlają się etykiety.
Wykres słupkowy:

 

 • Bez szkół zawodowych.
 • Słupkowy, serie w wierszach.
 • Oś X ma tytuł, oś Y nie.
 • Legenda po prawej.
 • Zmienione kolory serii zielony, pomarańczowy, niebieski.
Wykres liniowy:

 

 • Tylko szkoły podstawowe i gimnazja.
 • Liniowy.
 • Pogrubione linie.
 • Pokazywane etykiety.
 • Zmieniona skala na osi Y od 1000 do 3000 co 500.
Wykres kołowy:

 

 • Tylko rok 2005/06.
 • Pokazywane etykiety.
 • Zmienione kolory.
Wykres kolumnowy skumulowany


W wykresach skumulowanych wartości serii są do siebie dodane.


Należy świadomie wybierać podtypy, które mają w nazwie słowo "skumulowany". Dane różnych serii są w tych podtypach "dodane" do siebie.


Poniższy rysunek przedstawia dane, na podstawie których tworzone były wykresy.

Dane do wykresu.
Wykresy mogą przedstawiać wszystkie dane z tabeli lub tylko niektóre

 


Typy wykresów