PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Elementy wykresu

Wykres składa się z wielu elementów.
Poniższy rysunek pokazuje typowe elementy na przykładzie wykresu kolumnowego. Są to m.in.:

  1. obszar wykresu (zewnętrzny prostokąt),
  2. tytuł wykresu napis tytułowy, zwykle u góry,
  3. etykiety danych wartości liczbowe lub opisy nad elementami reprezentującymi dane,
  4. obszar kreślenia (tam gdzie znajdują się skale, słupki czy kolumny),
  5. legenda (co przedstawiają serie danych),
  6. oś X (oś kategorii) posiada tytuł, etykiety, skalę wartości,
  7. oś Y (oś wartości) posiada tytuł, etykiety, skalę wartości,
  8. linie siatki (główne i pomocnicze)(kreski dla określonych wartości),
  9. serie danych składające się z punktów danych (10,11,12); serie i punkty mogą mieć etykiety (3).Typowe elementy wykresu na przykładzie wykresu kolumnowegoquiz_html_arkusze_8_na_rysunku_napisy_nad_granatowymi


Elementy wykresu