PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Modyfikacja wykresu

Po wstawieniu wykresu możliwa jest modyfikacja większości jego elementów.

Narzędzia do modyfikacji wykresów pasek Formatowanie, menu podręczne


W trybie edycji wykresu:

  • pojawia się dodatkowy pasek narzędzi (Calc, Excel 2003),
  • pojawia się menu Wykres (Excel 2003) (w miejsce menu Dane),
  • po najechaniu na element wyświetla się jego etykietka,
  • dwukrotne kliknięcie na obiekcie wywołuje okno formatowania danego obiektu,
  • w menu podręcznym pojawia się opcja zmiany właściwości danego obiektu (Calc Właściwości obiektu, Excel Formatuj...).

Aby przejść do edycji wykresu, należy na wykresie kliknąć dwukrotnie (Calc) lub jednokrotnie (Excel).


Modyfikacja wykresu