PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Kreator wykresów

W programach Calc i Excel 2003 wykres tworzy się za pomocą kreatora.
Po wywołaniu kreatora użytkownik musi narysować w arkuszu prostokątny obszar, do którego system wstawi wykres.

W oknach kreatora wykresów użytkownik ustala m.in.:

  • zakres danych w arkuszu, które mają być przedstawione na wykresie (lepiej je wcześniej zaznaczyć),
  • ułożenie danych na wykresie (co na osi X, co na osi Y - serie danych),
  • typ i podtyp wykresu (np kolumnowy, grupowany),
  • elementy wykresu (np. tytuł wykresu, tytuły osi, położenie legendy),
  • położenie wykresu (w arkuszu z danymi czy w nowym arkuszu).
Pierwsze okno kreatora wykresów w programie Calc


Ustawienia dokonywane w kreatorze zależą ściśle od wybranego typu wykresu.
Zwykle użytkownik akceptuje wiele automatycznych ustawień np. skalowanie osi (skala na osi dopasowuje się do danych).


Kreator wykresów