PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Ustawienia wydruku

Polecenia związane z dopasowywaniem danych do kartki papieru zebrane są w specjalnym oknie ustawień. Okno to umożliwia m.in. ustawienie:

  • orientacji kartki (w pionie, w poziomie),
  • szerokości marginesów,
  • zawartości nagłówka i stopki np. umieszczenie tam tekstu czy numerów stron.
Okno dialogowe do podania parametrów wydruku


Wygodną opcją jest możliwość skalowania, czyli dopasowania danych do rozmiarów kartki. Można określić procent przeskalowania lub wpasować dane do szerokości lub/i długości kartki.

Wywoływanie okna ustawień strony:
Calc: okno ustawień nazywa się Styl strony. Można go wywołać z podglądu wydruku poprzez przycisk Strona lub poprzez menu Format >>Strona.
Excel 2003: okno ustawień nosi nazwę Ustawienia strony. Wywołuje się z podglądu wydruku poprzez przycisk Ustawienia lub poprzez menu Plik >> Ustawienia strony.
Excel 2007: okno nosi nazwę Ustawienia strony. Wywołuje się je poprzez kartę Układ strony >> grupy Ustawienia strony, Skalowanie do rozmiaru, Opcje arkusza.
W grupach tych można kliknąć przycisk Uruchom okno dialogowe, który pokaże znane z poprzedniej wersji okno Ustawienia strony.


Zakres wydruku
Można drukować kilka arkuszy, cały arkusz lub zaznaczony fragment.
Opcje te dostępne są w oknie Drukowanie po wykonaniu polecenia Drukuj. Domyślnie nie są drukowane linie siatki.

Aby przy każdym drukowaniu uzyskać wydruk tylko określonej części arkusza, dobrze jest zaznaczyć ją i ustawić jako zakres bądź obszar wydruku:
Calc: zakres wydruku
menu Format >> Zakres wydruku
Excel 2003: obszar wydruku menu Plik >> Obszar wydruku
Excel 2007: obszar wydruku karta Układ strony >> grupa Ustawienia strony >> przycisk Obszar wydruku. W programie Excel 2007 jest specjalny widok o nazwie Układ strony, ułatwiający dokonywanie ustawień.


W arkuszu z fikcyjnymi danymi proszę ustawić poziomą orientację strony wydruku. 


Ustawienia wydruku