PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wyrównanie w poziomie i w pionie

Zawartość komórek może mieć różne wyrównanie w poziomie i w pionie oraz różny kierunek tekstu.

Przykłady wyrównywania komórek w poziomie i w pionie


Justowanie to wyrównanie komórki do lewego i prawego brzegu poprzez zwiększenie odstępów między wyrazami (niedostępne w programie Excel).
Wcięcie to odsunięcie w prawo od lewej krawędzi komórki.


Wyrównanie w poziomie i w pionie