PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wstawianie, usuwanie komórek

W arkuszu możliwe jest wstawianie dowolnych zakresów komórek pomiędzy komórki już istniejące (i najczęściej wypełnione treścią).

Okno dialogowe po wybraniu polecenia Wstaw komórki.
W oknie tym trzeba ustalić, co się stanie z zaznaczonymi komórkami, po wstawieniu na ich miejsce nowych, pustych

 

Najpierw należy zaznaczyć obszar, w którym pojawią się nowe komórki.
Po wybraniu np. z menu podręcznego polecenia Wstaw komórki pojawi się okno dialogowe pozwalające na ustawienie, w którym kierunku należy przesunąć dotychczasowe komórki.

Wstawienie komórek zmienia organizację arkusza. W znacznej większości przypadków dane, formaty i formuły zachowują swą funkcjonalność, np. zakresy w sumowaniu rozszerzają się, gdy wstawia się komórki wewnątrz zakresu sumowania, adresy bezwzględne odnoszą się do właściwych komórek.

Aby wstawić komórki, można wywołać polecenie z menu podręcznego lub polecenie:
Calc: menu Wstaw >> Komórki,
Excel 2003: menu Wstaw >> Komórki,
Excel 2007: karta Narzędzia główne >> grupa Komórki >> przycisk Wstaw >> polecenie Wstaw komórki.

Analogicznie przebiega usuwanie komórek. W oknie dialogowym, takim jak powyżej, użytkownik ustala, które komórki (z dołu czy z prawej) mają zająć miejsce komórek usuwanych.

Nie należy mylić usuwania komórek z usuwaniem zawartości. Usuwanie zawartości (np. poprzez naciśnięcie klawisza Delete) nie zmienia położenia komórek sąsiadujących z komórkami zaznaczonymi.
Otwórz plik z danymi do rozdziału 4.
W arkuszu Wstawianie komórek przećwicz tę czynność. 


Wstawianie, usuwanie komórek