PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Plik do rozdziału 8

W pliku znajdują się dane do tworzenia wykresów z rozdziału 8.


8_wykresy.ods Plik do rozdziału 8 dla programu Calc.


8_wykresy.xls Plik do rozdziału 8 dla programu Excel. 


Plik do rozdziału 8