PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Plik do rozdziału 9

W pliku znajdują się dane do rozdziału 9.


9_operacje_na_danych.ods Plik do rozdz. 9 dla programu Calc.


9_operacje_na_danych.xls Plik do rozdz. 9 dla programu Excel. 


Plik do rozdziału 9