PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 1.2 Ankieta


Proszę otworzyć plik z danymi do rozdziału 1.
W arkuszu Ankieta czy wakacje proszę wpisać dane wymienione w poniższym quizie i odpowiedzieć na pytanie.

Arkusz podsumowujący wyniki ankiety

 


quiz_html_arkusze_1_ankieta_czy_wakacje1
quiz_html_arkusze_1_ankieta_czy_wakacje2


Zadanie 1.2 Ankieta