PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Plik do rozdziału 2

Poniżej znajduje się plik z przykładowymi danymi do rozdziału 2.


2_wprowadzanie_danych.ods Plik do rozdz. 2 dla programu Calc.


2_wprowadzanie_danych.xls Plik do rozdz.2 dla programu Excel. 


Plik do rozdziału 2