PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 6.2 Kosztorys wycieczki


Otwórz plik do rozdziału 6.
Wpisz formuły w arkuszu Kosztorys wycieczki.

Arkusz do obliczania kosztów wycieczki

 

Formuły w arkuszu do obliczania kosztów wycieczki

  


Zadanie 6.2 Kosztorys wycieczki