PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 6.2 Kosztorys wycieczki


Otwórz plik do rozdziału 6.
Wpisz formuły w arkuszu Kosztorys wycieczki.

Arkusz do obliczania kosztów wycieczki

 

Formuły w arkuszu do obliczania kosztów wycieczki

  


Zadanie 6.2 Kosztorys wycieczki