PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 2.1 Wprowadzanie tekstów i liczb

Zadanie

Otwórz plik do rozdziału 2.
Wpisz do arkusza Zadanie 2.1 następujące dane:

Teksty i liczby do wpisania do arkusza

 


Staraj się używać klawiszy: Enter, tabulator, klawiszy ze strzałkami do zatwierdzania danych i poruszania się po arkuszu. Naciskanie klawiszy jest efektywniejsze niż klikanie myszką.

 


Zadanie 2.1 Wprowadzanie tekstów i liczb