PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 2.2 Wprowadzanie formuł – Podstawowe działania

Zadanie

Otwórz plik do rozdziału 2.
Wpisz do arkusza Zadanie 2.2 formuły (do komórek z żółtym tłem).

Arkusz do wpisania formuł



Formuły w arkuszu

 


Zadanie 2.2 Wprowadzanie formuł – Podstawowe działania