PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 2.3 Wprowadzanie formuł – Wyniki czytelnictwa

Zadanie

Otwórz plik do rozdziału 2.
Wpisz do arkusza Zadanie 2.3 formuły. Zastosuj formułę z dodawaniem oraz sumowanie.

Arkusz do wpisania formuł

 


Zadanie 2.3 Wprowadzanie formuł – Wyniki czytelnictwa