PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 2.3 Wprowadzanie formuł – Wyniki czytelnictwa

Zadanie

Otwórz plik do rozdziału 2.
Wpisz do arkusza Zadanie 2.3 formuły. Zastosuj formułę z dodawaniem oraz sumowanie.

Arkusz do wpisania formuł

 


Zadanie 2.3 Wprowadzanie formuł – Wyniki czytelnictwa