PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Wprowadzenie

Zasadniczą częścią formuł są adresy komórek, w których pobierane są dane do przeliczania.
Adresy te mogą (ale nie muszą) się zmieniać, gdy zawartość komórki jest kopiowana do innych komórek.

W zamieszczonym przykładzie koszt energii zużytej przez bojler (komórka D7) oblicza się poprzez przemnożenie mocy danego urządzenia (komórka C7) przez cenę 1 kWh (zawartość komórki D4).

Dobrze by było, aby po przekopiowaniu formuły do do komórki D8 obliczenie dla komputera formuła uległa tylko częściowej modyfikacji należy przemnożyć moc komputera (C8 zamiast C7) przez cenę 1kWh (bez zmian komórka D4).

Formuła zawierająca dwa rodzaje adresowania.
Po przekopiowaniu do komórki poniżej będzie
miała postać =C8*$D$4


Konstruując formułę, użytkownik ma możliwość zaprojektowania sposobu zachowania się adresu po przekopiowaniu formuły do innej komórki poprzez zastosowanie różnych rodzajów (trybów) adresowania.


Wprowadzenie