PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 6.4 Liczba urodzeńOtwórz plik do rozdziału 6.
Wpisz formuły w arkuszu Liczba urodzeń.

Arkusz z danymi dotyczącymi liczby urodzeń obliczanie udziału procentowego

 

Formuły obliczające udział procentowy

 


Zadanie 6.4 Liczba urodzeń