PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Sortowanie wg kilku kolumn

Przy sortowaniu według kilku kolumn o kolejności decyduje pierwsza wybrana kolumna sortowania, a przy jednakowej wartości w pierwszej kolumnie - druga kolumna (np. przy tym samym nazwisku decyduje imię).

Do sortowania według kilku kolumn należy wybrać:

Calc, Excel 2003
: menu Dane >> Sortuj,
Excel 2007: karta Dane >> grupa Sortowanie i filtrowanie >> przycisk Sortuj.

W oknie Sortowanie
należy ustalić kolumny decydujące o kolejności.

Okno Sortowanie, które umożliwia sortowanie wg 3 kolumn


W przykładzie przy ustawieniu sortowania jak na powyższym obrazku u góry tabeli pokażą się dziewczynki, od skaczącej najdalej, a po dziewczynkach chłopcy.

  


Sortowanie wg kilku kolumn