PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 8.6 Ludność świata


Otwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Ludność świata utwórz wykres podobny do przedstawionego poniżej.

Dane i wykres "Ludność świata"

 


Ten wykres jest specyficzny.
Zarówno w pierwszym wierszu jak i w pierwszej kolumnie występują etykiety danych.
W arkuszu Calc zmienia się to na pierwszym ekranie kreatora.
W arkuszu Excel warto wybierać typ punktowy (lub zmieniać serie danych).


Zmodyfikuj wykres, by spełniał podane wymagania:

  1. tytuł wykresu (tytuł główny) - duży rozmiar czcionki, pogrubienie,
  2. tytuł osi Y (w mld) - duży rozmiar czcionki, pogrubienie,
  3. skala na osi Y - co 1 mld,
  4. jednostki na osiach - duży rozmiar czcionki, pogrubienie,
  5. seria danych - kolor brązowy,
  6. etykiety danych - występują jako wartość, duży rozmiar czcionki, pogrubienie.

Zadanie 8.6 Ludność świata