PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 8.7 Funkcja liniowa – Prezentacja

W tym rozdziale zaprezentowano przykład zastosowania arkusza kalkulacyjnego w nauczaniu matematyki na lekcji o funkcji liniowej.
Po otwarciu arkusza uczniowie zmieniają współczynniki w równaniu funkcji liniowej, a program rysuje wykres. Na tej podstawie zdobywają wiedzę o roli współczynników.


Pobierz plik arkusza. Otwórz arkusz Funkcja liniowa.
Wypróbuj działanie arkusza.

Arkusz prezentujący wykres funkcji liniowej w zależności od wpisanych współczynników funkcji


Uwagi:

  1. W polach z tłem błękitnym uczniowie wpisują wartości współczynników.
  2. W polach z tłem żółtym są formuły.
  3. Wykres ma ustalony "na sztywno" zakres argumentów x (od 0 do 50) skala osi X.
  4. Wykres ma ustalony "na sztywno" wartości Y (od 0 do 50) skala osi Y.

 


Quiz należy rozwiązywać przy otwartym arkuszu Wykres funkcji liniowej.

quiz_html_arkusze_funkcja_liniowa_1
quiz_html_arkusze_funkcja_liniowa_2


Zadanie 8.7 Funkcja liniowa – Prezentacja