PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 8.4 Powierzchnia kontynentów – Słupkowy


Otwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Powierzchnia kontynentów narysuj wykres zbliżony do poniższego.

Wykres słupkowy przedstawiający powierzchnię kontynentów.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
pobrano 7.12.2007

 

Dane do wykresu

 


Zadanie 8.4 Powierzchnia kontynentów – Słupkowy