PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 8.5 Powierzchnia kontynentów – Kołowy


Otwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Powierzchnia kontynentów narysuj wykres zbliżony do poniższego.

Wykres kołowy przedstawiający powierzchnię kontynentów jako procent całej powierzchni.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
pobrano 7.12.2007

 


Do wykresu kołowego nie potrzeba obliczać udziałów procentowych. Wykres ma możliwość wyświetlania etykiet serii danych jako udziały procentowe.
Opcję tę posiadają także niektóre inne typy wykresów.

 


Zadanie 8.5 Powierzchnia kontynentów – Kołowy