PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 4.1 Wynagrodzenie brutto


Otwórz plik z danymi do rozdziału.

W arkuszu Wynagrodzenia brutto znajdują się oryginalne dane pobrane ze strony GUS dotyczące wynagrodzeń brutto. Arkusz ten zamieszczono dla orientacji. Nie będzie on potrzebny w zadaniu.

W arkuszu Wynagrodzenia brutto 2 znajdują się dane wybrane z arkusza GUS. Są one nieuporządkowane, tak jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

Fragment nieuporządkowanego arkuszaPrzekopiuj arkusz Wynagrodzenia brutto 2 do kolejnego arkusza (w tym samym pliku) i doprowadź do postaci przedstawionej poniżej.

Gotowy arkusz o zmienionym układzie.
Arkusz pobrano ze strony
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_struktura_wynagrodzen_wg_zaw_2004_09_tab5.xls
dnia 7.12.2007Uwagi odnośnie gotowego arkusza:

  • w gotowym arkuszu nie ma zbędnych kolumn i wierszy,
  • kolumny mają odpowiednie szerokości,
  • komórki w tytule są scalone.

Zadanie 4.1 Wynagrodzenie brutto