PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 4.2 Parki narodoweOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Parki narodowe znajdują się fragmentaryczne dane dotyczące kilku parków narodowych.
Doprowadź arkusz do postaci przedstawionej na poniższym rysunku.

Sformatowany arkusz zawierający dane o parkach narodowych.
Źródło danych: http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=140649
pobrano dnia 28.12.2007

 


Zadanie 4.2 Parki narodowe