PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 


Zadanie 4.2 Parki narodoweOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Parki narodowe znajdują się fragmentaryczne dane dotyczące kilku parków narodowych.
Doprowadź arkusz do postaci przedstawionej na poniższym rysunku.

Sformatowany arkusz zawierający dane o parkach narodowych.
Źródło danych: http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=140649
pobrano dnia 28.12.2007

 


Zadanie 4.2 Parki narodowe