PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Zadanie 4.3 InflacjaOtwórz plik z danymi do rozdziału.
W arkuszu Inflacja znajdują się przekopiowane ze strony GUS dane na temat inflacji w porównaniu z rokiem 1998.

Doprowadź dane do postaci przedstawionej na poniższym rysunku:

  • pozostawiono dane dla października, wybrane roczniki,
  • dopisano wiersz z rokiem 1998,
  • liczby pokazują jedno miejsce po przecinku,
  • sformatowano nagłówki.
Wybrane dane na temat inflacji.
Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/45_1639_PLK_HTML.htm
pobrano dnia 31.12.2007

 


Zadanie 4.3 Inflacja