PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

Okno arkusza kalkulacyjnego Calc 2.2

Poniższy rysunek przedstawia okno programu Calc. Zapoznaj się z elementami tego okna. Kliknij i wskaż wybrane elementy.

Okno programu OpenOffice Calc


Wyróżnione elementy:

 1. Pasek tytułu. Podaje nazwę dokumentu i nazwę programu.
 2. Pasek menu.
  Zawiera menu tekstowe. Poszczególne opcje menu np. Plik, Edycja zawierają polecenia.
 3. Pasek narzędzi Standardowy przyciski Nowy, Otwórz, Zapisz... oraz
 4. Pasek Formatowanie przyciski Czcionka, Rozmiar, Pogrubienie...
 5. Pasek formuły charakterystyczny dla arkuszy:
  • wyświetla adres aktywnej komórki np. A1,
  • zawiera kilka przycisków np. do wprowadzania formuły lub funkcji,
  • wyświetla zawartość aktywnej komórki.
 6. Obszar roboczy.
  Podzielony jest na wiersze i kolumny. Wiersze arkusza są ponumerowane (np. 1,2), kolumny nazwane kolejnymi literami alfabetu (np. A, B). Arkusz składa się z komórek oznaczonych literą kolumny i numerem wiersza. Na rysunku aktywna jest komórka A1.
 7. Przyciski do przewijania arkuszy w przypadku wielu arkuszy wyświetlają nazwy kolejnych arkuszy w skoroszycie.
 8. Zakładki arkuszy.
  Pokazują nazwy arkuszy w danym skoroszycie.
  W nowym skoroszycie znajdują się zazwyczaj 3 arkusze.
 9. Poziomy pasek do przewijania okna aktywnego arkusza.
 10. Pasek stanu. Wyświetla różne informacje np. wartość sumy zaznaczonych komórek.
Okno arkusza kalkulacyjnego Calc 2.2