PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 

 

Okno arkusza kalkulacyjnego Excel 2007

Okno programu Excel 2007 różni się znacznie od okien programu Calc 2.2 i Excel 2003.
W pakiecie MS Office 2007 zmieniono układ górnej części okna.
Zamiast pasków narzędzi znajdują się tam:

 • przycisk MS Office,
 • pasek narzędzi Szybki dostęp,
 • wstążka zawierająca karty poleceń i związane z kartą grupy przycisków.

 

Okno programu Excel 2007

Wyróżnione elementy:

1. Przycisk pakietu Office wyświetla menu zawierające podstawowe polecenia podobne do występującego w poprzednich wersjach menu Plik (np. Otwórz, Zapisz, Drukuj).

2. Pasek narzędzi Szybki dostęp zawiera początkowo przyciski Zapisz, Cofnij. Użytkownik może łatwo dodać do niego kilka innych przycisków (opcja Dostosuj).

3. Wstążka element, który zastąpił pasek menu i paski narzędzi. Wstążka obejmuje Karty przycisków i grupy przycisków.

4. i 5. Karty przycisków to jakby zakładki grupujące przyciski (np.karta Narzędzia główne, Wstawianie). W momencie zaznaczenia obiektu pojawiają się Karty kontekstowe (np. karta Narzędzia wykresów).
Po wybraniu karty pokazują się grupy przycisków związanych z daną kartą. W zależności od szerokości okna grupy przycisków wyświetlają się w całości lub występują pod innym wspólnym przyciskiem.

6. i 7.Grupy przycisków zawierają ikony i nazwy przycisków, przyciski często pokazują dalsze listy rozwijane. Niektóre grupy mają w prawym dolnym rogu niewielki przycisk Uruchom okno dialogowe.

8. Przycisk Uruchom okno dialogowe wyświetla okna dialogowe często znane z poprzednich wersji systemu.

9. Pasek formuły – charakterystyczny dla arkuszy:

 

 • wyświetla adres aktywnej komórki np. A1,

 • zawiera kilka przycisków np. do wprowadzania formuły lub funkcji,

 • wyświetla zawartość aktywnej komórki.

 

  10. Obszar roboczy.
  Podzielony jest na wiersze i kolumny. Wiersze arkusza są ponumerowane (np. 1,2), kolumny nazwane kolejnymi literami alfabetu (np. A, B). Arkusz składa się z komórek oznaczonych literą kolumny i numerem wiersza. Na rysunku aktywna jest komórka A1. Przyciski do przewijania arkuszy - w przypadku wielu arkuszy wyświetla nazwy kolejnych arkuszy w skoroszycie

  11. Zakładki arkuszy.
  Pokazują nazwy arkuszy w danym skoroszycie.
  W nowym skoroszycie znajdują się zazwyczaj 3 arkusze.

  12. Poziomy pasek do przewijania
  okna aktywnego arkusza.

  13. Pasek stanu. Wyświetla różne informacje np. wartość sumy zaznaczonych komórek.

  Cel, który przyświecał projektantom nowego interfejsu pakietu Office 2007:
  "Program Office Excel 2007 ma nowy wygląd. W nowym interfejsie użytkownika menu, paski narzędzi i większość okienek zadań pochodzących z wcześniejszych wersji programu Excel zastąpiono jednym mechanizmem — prostym i przystępnym. Nowy interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby sprzyjał wzrostowi wydajności pracy w programie Excel, ułatwiał znajdowanie właściwych funkcji dotyczących różnych zadań, odkrywanie nowych funkcji oraz poprawiał ogólną efektywność" - cytat z pomocy programu Excel 2007.

  Okno arkusza kalkulacyjnego Excel 2007