PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

 

Okno arkusza kalkulacyjnego – Ćwiczenie

Wykonaj polecenia podane w górnej części okna. Pierwsze polecenie brzmi "Kliknij komórkę D5".

 

quiz_html_arkusze_1_ktore_dwa_programy
Okno arkusza kalkulacyjnego – Ćwiczenie