PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Komórki wielowierszowe

 


Ta strona jest przewidziana dla dociekliwych.

Komórki wielowierszowe przedstawione na poprzedniej stronie mogą:

  • tworzyć się automatycznie, gdy tekst nie mieści się w komórce (zalecane) program sam przerzuca wyraz, który nie mieści się do kolejnej linii w ramach tej samej komórki

lub

  • zostać utworzone przez użytkownika.

Do wprowadzenia kolejnego wiersza w komórce służy kombinacja przycisków:
Calc: Ctrl + Enter. W arkuszu Calc kombinacji tej używa się tylko w komórce (nie działa przy wpisywaniu w wierszu wprowadzania na pasku formuły).
Excel: lewy Alt + Enter.

Automatyczne utworzenie komórki wielowierszowej następuje po jej sformatowaniu. Cecha ta nazywa się:
Calc: podział wiersza,
Excel: zawijanie komórek.

Więcej informacji patrz rozdział o formatowaniu.


Komórki wielowierszowe