PODSTAWY ARKUSZY KALKULACYJNYCH

Jest to podręcznik omawiający podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Calc. Zawiera również wskazówki dotyczące programów Microsoft Excel 2003 i Excel 2007.

Podręcznik jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

 


Formatowanie czcionki – Okno

Do formatowania można korzystać z poleceń zawartych w oknie formatowania komórek, które przedstawiono na poniższym rysunku.

Okno do formatowania czcionki

 

Okno to wywołuje się poprzez:
Calc menu Format >> Komórki,
Excel 2003 menu Format >> Komórki,
Excel 2007 karta Narzędzia główne >> grupa Czcionka >> przycisk do rozwijania lub poprzez menu podręczne >> Formatuj komórki.


Formatowanie czcionki – Okno